Trionum AB är ett konsultföretag som stödjer dig som vill behöver mer kapacitet för CAD-ritning och konstruktionskunnande i ditt företag.
Trionum finns mitt i den företagstäta Gnosjöregionen och du kan som kund ta del av det heltäckande nätverk av spetskompetens som finns här.

Produktionsstöd och logistik

Vi har lång erfarenhet av ett flertal tillverkningsmetoder och behärskar många teknikområden. Vår breda tekniska kompetens gör det möjligt att se andra produktionslösningar än de traditionella.

Vi levererar både mekaniska och elektroniska lösningar och kan även bidra med lager- och logistiklösningar.


Vill du veta mer, kontakta Stefan Frylebäck:

Gnosjöregionen

CAD och konstruktion

Vi förstärker din CAD-kapacitet och kan vara delaktiga i konstruktion och utveckling av nya eller befintliga produkter. Om du har en idé men inte själv kan formalisera det i ritningsdokument, kan vi stödja dig och skapa underlag direkt anpassat för produktion. Vi kan utgå ifrån en enkel skiss, en modell, eller diskutera oss fram till lösning.

Simulering och hållfasthet

Vi använder SolidWorks Premium 3D CAD-system, alltid uppdaterat.

Vi kan göra simuleringar med hållfasthetsberäkningar och deformationskalkyler, vilket sparar tid och pengar vid produktutvecklingen.

Vi kan till exempel hjälpa till med viktoptimering, genom att simulera hållfastheten vid olika materialval och hitta det optimala alternativet.